מי אנחנו

cmos היא חברה המתמחה בניהול משברים, חקירות ומודיעין תוך כדי ליווי חברות וארגונים ומתן ייעוץ מקצועי באירועי סייבר ובכלל. הניסיון המצטבר של מנהלי החברה ובעליה מאפשר לספק שירות רחב וכולל ללקוח, הצופה פני הליכי חקיקה, ונערך בהתאם הן באמצעות ייעוץ עדכני והן באמצעות ליווי ופיקוח צמוד ללקוחותיו. הידע הנרחב בטיפול בפרשות סייבר סבוכות מאפשר לצוות החברה לנהל אירועים שונים, תוך הבנה עמוקה של ההשלכות הראייתיות על הליכים משפטיים אזרחיים ו/או פליליים, 

לרבות בחינת הפעולות הנדרשות לביצוע בזירת עבירה, מתוך זיהוי נקודות התורפה הטכנולוגיות ומתן פתרונות מיידיים למען מזעור הנזק, והחזרת המערכות לפעילות.
האמור לעיל מתבצע תוך שמירה על היכולת לאתר את מקור הפגיעה, שמירה על הראיות לביצועה, והשבת המצב העסקי לקדמותו. החברה מספקת, עת שנדרש, מודיעין סייבר איכותי, תוך שימוש בטכניקות ייחודיות ובלתי צפויות ושימוש במקורות מידע מסוגים רבים ומגוונים.

ניהול חקירות ארגוניות, פעילויות תגובה ומניעה

איתור, חילוץ ושחזור ראיות פורנזיות ומידע

ניהול‭ ‬משברים

מתן שרותי מודיעין נרחבים

היכרות מעמיקה עם מערכות האכיפה בישראל ובעולם ועם ההשלכות הראייתיות, היא דרכה של החברה לייעוץ באשר לדרך הפעולה הנכונה ולמניעת מעורבות בפלילים או הפיכת ארגונים לקורבנות עבירה